โรงแรมให้เช่า ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

ตำแหน่งโฆษณา »


ประกาศ บ้านเช่า ห้องเช่า » ภูเก็ต » โรงแรม


(8 วัน)

ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 9,000-
(15 วัน)

ต.เมือง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 8,000-
(1 เดือน)

ต.เมืองภูเก็ต อ.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต
ห้องพัก ให้เช่า 2500 บาท
(2 เดือน)

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ราคา 12,000-
(2 เดือน)

ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 3,500
(4 เดือน)


ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 12,000
(6 เดือน)

ต.เมืองภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 25,000-
(8 เดือน)

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 8,000-
(15 กันยายน 2559)


ต.เมืองภูเก็ต อ.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต
ห้องพัก ราคา 2,500-
(14 กันยายน 2559)

(09 กันยายน 2559)

ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ห้องพัก ให้เช่า 2700 ต่อเดือน
(23 สิงหาคม 2559)

ต.เมืองภูเก็ต อ.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 8,500
(16 กรกฎาคม 2559)

ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ห้องพัก ให้เช่า 3000/เดือน
(04 กรกฎาคม 2559)


ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ห้องพัก ราคา 6,000
(13 พฤษภาคม 2559)

ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ที่พัก ราคา 10,000-
(07 มีนาคม 2559)