โรงแรมให้เช่า ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

ตำแหน่งโฆษณา »


ประกาศ บ้านเช่า ห้องเช่า » ภูเก็ต » โรงแรม


ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ราคา 12,000-
(1 เดือน)

ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 9,000-
(2 เดือน)

(2 เดือน)

ต.เมือง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 8,000-
(5 เดือน)


ต.เมืองภูเก็ต อ.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต
ห้องพัก ให้เช่า 2500 บาท
(6 เดือน)

ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 3,500
(7 เดือน)

ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 12,000
(10 เดือน)


(30 ธันวาคม 2559)

ต.เมืองภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 25,000-
(18 ธันวาคม 2559)

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
บ้านพัก ให้เช่า 8,000-
(15 กันยายน 2559)

ต.เมืองภูเก็ต อ.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต
ห้องพัก ราคา 2,500-
(14 กันยายน 2559)

ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ห้องพัก ให้เช่า 3000/เดือน
(04 กรกฎาคม 2559)

(13 พฤศจิกายน 2558)


ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ห้องพัก ให้เช่า 3400-4200
(15 มิถุนายน 2558)

ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ห้องพัก ให้เช่า 7000-20000 บาทต่อเดือน
(01 พฤษภาคม 2558)